System TELE-CLIMA
Opcja logowania pomiarów (L) i wysyłania e-mail (E)

System TELE-CLIMA z dodatkową opcją L może rejestrować historię pomiarów temperatury, wilgotności i napięcia we własnej pamięci FLASH. Tak zapisane logi mogą być w każdej chwili odczytane przez port RS-232, lub przesłane w postaci załącznika w wiadomości e-mail na wskazany adres.

Zawartość logu jest przechowywana rónież po wyłączeniu zasilania systemu, a pojemność jego pamięci wystarcza do zapisu około 14000 zdarzeń. Pozwala to na rejestrację parametrów z ostatnich kilku miesięcy pracy systemu
.

Wyniki pomiarów są zapisywane w pliku z rozszerzeniem .CSV i mogą być następnie przeglądane i obrabiane w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym (np. Microsoft Excel lub Open Office):

Logowanie i przeglądanie historii pomiarów temperatury i wilgotności w serwerowni

W systemie TELE-CLIMA z aktywowaną funkcją powiadamiania e-mail (opcja E) wszystkie meldunki, raporty, a także logi z historią pomiarów mogą być przesyłane pocztą elektroniczną do administratora systemu. Wysyłanie wiadomości do serwera pocztowego SMTP odbywa się wyłącznie drogą radiową (dostęp do Internetu przez GPRS), bez wykorzystywania sieci LAN.

W przypadku przesyłania logów, są one wysyłane jako załączniki (pliki .CSV oraz .HTM) w wiadomości e-mail :

Wiadomość e-mail z systemu TELE-CLIMA: historia pomiarów temperatury i log zdarzeń

W pliku z rozszerzeniem .HTM przesyłany jest log zdarzeń zarejestrowanych w systemie TELE-CLIMA. Zdarzenia o szczególnym znaczeniu są dodatkowo wyróżniane w tabeli pogrubieniem oraz czerwonym kolorem:

Log zdarzeń z systemu monitoringu TELE-CLIMA

Zapytania ofertowe i zamówienia: biuro@telekontrola.pl
Zapytania techniczne: serwis@telekontrola.pl