telekontrona, linki    Odnośniki do stron internetowych

Monitoring i zdalne sterowanie przez SMS

Moduł powiadomienia SMS-3 (w systemie Tele-Power: zdalne sterowanie przez SMS, włączanie ogrzewania, pomiar temperatury)
Moduł telemetryczny SMS-4 (w systemie Tele-Clima: monitoring klimatyczny, powiadomienie SMS o temperaturze i wilgotności)


Katalog stron internetowych